Др Милан Прерадовић, офталмолог, хирургија катаракте, рефрактивна и витреоретинална хирургија, додатна усавршавања у Швајцарској, Француској и Њемачкој | e.mail: milan.preradovic@medicolaser.info