Презбиопија се очитује тако што се више не виде ЈАСНО предмети у близини